lockgenoten.nl gratis cam chat en dating

Privacy Statement

Privacy Statement Lockgenoten.nl
Lockgenoten.nl is een eerlijke website die veel belang hecht aan privacy en wil haar leden en bezoekers zo goed als mogelijk beschermen tegen schending van uw privacy, misbruik van informatie en tegen spam.
Via de profielensite van Lockgenoten.nl kunnen privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens worden ingebracht en deze worden door ons verwerkt en opgeslagen. Web3000 is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze Privacy Statement leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

Web3000 acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig, verwerkt opgeslagen en beveiligd en door ons niet gedistribueerd aan sponsors en/of derden. Bij de verwerking van deze persoonsgegevens houden wij ons strikt aan de nieuwe privacy wetgeving.

Wanneer u een profiel aan maakt op Lockgenoten.nl, wordt alles wat u invult op uw profiel, wat u uploadt en creeërt aan profiel-content door Web3000 opgeslagen. Met uitzondering van uw e-mailadres en privé content, is dit standaard voor iedereen zichtbaar die uw profiel bezoekt. 
Door een profiel aan te maken, stemt u ermee in dat Web3000 deze informatie en content zichtbaar maakt op deze website.

Bij onze opslag (ook wel verwerking genoemd) houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving vereist. Web3000 is de verantwoordelijke voor de gegevensopslag/verwerking. In deze Privacy Statement leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

Definities
Lockgenoten.nl: handelend onder Web3000 BV ook wel aangeduid als Web3000 kantoorhoudende aan de J.L. van Rijweg 133, 2713HZ, Zoetermeer, ingeschreven in het Handelsregister onder Kamer van Koophandel nummer 71225382, btw-identificatienummer NL8586.31.684.B01 verder te beschouwen als exploitant, eigenaar en beheerder van deze Website;
Gebruiker: de (vrouwelijke of mannelijke) persoon die deze website bezoekt en/of gebruik maakt van de door Web3000 geleverde diensten en/of producten, ook wel aangeduid als u;
Website: de website van Lockgenoten, bereikbaar via www.lockgenoten.nl alsmede alle onderliggende pagina’s;
Profiel: het door de Gebruiker aangemaakte profiel, waartoe de Gebruiker toegang krijgt met behulp van zijn inloggegevens;
Berichten: de informatie die tussen Gebruikers wordt uitgewisseld middels de berichtenfunctie van de Website;
Admin: moderator in het chatgedeelte van de website. Een moderator spant zich in om de discussies op de chat correct en netjes te houden. Ook is er een moderator om vragen van chatters te beantwoorden en om er voor te waken dat wettelijke regels of de regels van de chat overtreden worden.
Verwijzingen naar 'wij', 'we', 'ons' of 'onze' zijn referenties naar Web3000.

Gebruik van persoonsgegevens
Door het gebruiken van onze dienst laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn en hangen sterk af van wat u zelf invult op uw Profiel. Wij raden alle Gebruikers ten sterkste aan geen eigen voor- en achternaam te gebruiken en ook geen naam die voor anderen herkenbaar kan zijn. Kies uw nickname daarom zorgvuldig. Ook indien u foto’s plaatst, raden wij u aan geen herkenbare foto’s te plaatsen. Lockgenoten.nl raadt de Gebruikers aan zeer terughoudend te zijn met het verstrekken van persoonlijke gegevens. Via het openbare profiel (dat deel van het profiel dat iedere bezoeker kan zien) is het verstrekken van persoonlijke gegevens overigens verboden.  Wij bewaren en verwerken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Via de website verzamelen wij uw volgende gegevens:
- Zelf gekozen profielnaam
- E-mailadres
- Geboortedatum (Lockgenoten.nl is een site voor uitsluitend volwassenen)
- Woonplaats
- Geslacht
- IP-nummer waarmee u zichzelf registreert
- Laatste IP-nummer waarmee u heeft ingelogd
- Gepubliceerd beeldmateriaal optioneel (uw foto’s en video’s, indien u die heeft ge-upload)
- Overige Persoonsgegevens optioneel (indien u die heeft ingevuld)
- Bijzondere Persoonsgegevens optioneel (indien u die heeft ingevuld)

De reden van het verwerken van uw profielnaam, geboortedatum,, woonplaats, geslacht, eventueel geupload beeldmateriaal (foto’s en video’s) en eventueel ingevulde overige en/ of bijzondere persoonsgegevens is, om deze gegevens op de Website te publiceren voor de bezoekers van Lockgenoten.nl teneinde conform de doelstelling van de Website het delen van content met andere bezoekers en/of het contact tussen de bezoekers van de Website te faciliteren. 

Uw e-mailadres wordt verwerkt (maar NIET gepubliceerd) voor de volgende doelen: zodat
u een profiel kunt aanmaken en een bevestigingsmail kunt ontvangen,  u  kunt inloggen op deze site,  wij u kunnen contacteren indien nodig, voor het versturen van een nieuwsbrief en voor het ontvangen van notificaties van andere leden.

Uw IP-nummer wordt verzameld teneinde handelingen in strijd met onze algemene voorwaarden en/ of de geldende wetgeving te kunnen aanpakken en/ of te melden bij politie en/ of justitie.

Bij gebruik van de Website en bijbehorende diensten worden standaard de volgende gegevens gepubliceerd door ons op Lockgenoten.nl zodat deze op de Website zichtbaar zijn:
- uw zelf gekozen profielnaam
- uw geslacht
- uw leeftijd
-  uw woonplaats
-  de door u geuploade openbare (profiel-) foto (s) (indien van toepassing)
-  de door u geuploade openbare video’s (indien van toepassing)
-  alle overige door u ingevulde velden (indien van toepassing en met uitzondering van uw e-mailadres)

Nader uitleg zichtbaarheid gegevens
U kunt zelf bepalen of en in hoeverre u in uw Profiel de rubrieken sociaal, uiterlijk, loopbaan en overig wilt invullen.
Deze rubrieken zijn optioneel. Kiest u ervoor deze rubrieken in te vullen, dan wordt deze informatie standaard zichtbaar voor de bezoekers en Gebruikers van deze Website.

U bepaalt ook zelf of u de informatie publiceert voor iedereen of alleen voor vrienden. Standaard is dit voor iedereen. Let op dat het wellicht voor derden mogelijk is dat deze informatie of beeldmateriaal tot u terug te leiden is. Op verzoek anonimiseren of verwijderen wij informatie die gepubliceerd is, indien u dit zelf niet lukt. Ook kunt u de informatie altijd aanpassen, inzien of verwijderen. Zie hieronder hoe u zelf uw Profiel kunt verwijderen.
Via de Website kunt u er ook voor kiezen om niet iedereen toegang te geven tot uw gehele profiel. U kunt ervoor kiezen alleen Lockgenoten-vrienden toegang te geven. U bepaalt ook zelf wie u als Lockgenoten vriend toelaat. Met deze mogelijkheid houdt u dus zelf in de hand wie uw Profiel kan bekijken. U kunt dit instellen via menu-optie Settings en dan optie Privacy. Vervolgens kiest u voor “who can view my profile”. Via deze optie kunt u tevens ook uw Profiel verwijderen. Dit doet u door optie "cancel my account" te kiezen.
Mocht u gebruik maken van de webcam chat dan worden uw verzonden cambeelden, audiofragementen en ingetypte teksten door ons getoond op de Chat. Deze beelden, audio en tekst worden door ons niet opgeslagen of gelogd en zijn dus vluchtig. Ofschoon het in strijd is met onze Algemene Voorwaarden, kunnen wij evenwel niet garanderen, dat een derde deze niet opneemt.
Let op! Uw gepubliceerde gegevens kunnen worden geïndexeerd door zoekmachines, waardoor de door uw ingebrachte gegevens via zoekmachines te vinden zijn.

Nieuwsbrief en Notificaties
Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over nieuws rondom Lockgenoten.nl. Uw e-mailadres wordt na uw acceptatie van de Algemene Voorwaarden bij inschrijving automatisch toegevoegd aan de lijst van abonnees. Dit geschiedt nadat u zich aanmeldt bij de Profielen en nadat u uw inschrijving ook daadwerkelijk bevestigt via de bevestigingsmail die wij u na inschrijving toezenden naar het door uw opgegeven e-mailadres.
Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Gemiddeld versturen wij maximaal 1 keer per maand een nieuwsbrief. Op vergelijkbare websites die wij in het verleden hebben beheerd, bleek de frequentie in de praktijk gemiddeld 1 keer per jaar te zijn. Hoewel de frequentie in de toekomst hoger zou kunnen worden, zal die nimmer hoger worden dan gemiddeld 1 keer per maand (12 keer per jaar). U kunt de toezending van nieuwsbrieven ook volledig uitzetten (zie einde paragraaf).

Lockgenoten.nl verstuurt ook zogenaamde notificaties. Bijvoorbeeld als iemand u een bericht heeft gestuurd via uw Profiel, als iemand een opmerking  heeft achtergelaten op uw Profiel of als iemand vrienden met u wil worden. Indien u geen e-mails en/of notificaties van ons wenst te ontvangen, dan is dat geen probleem.
Via menu-optie settings (rechts boven) kunt u klikken op notifications. U komt dan op een pagina waar u precies kunt aangeven, waarvan u wel of geen e-mails wilt ontvangen. Indien u nooit e-mails wilt ontvangen van Lockgenoten.nl zet u dan alles op nee. U kunt de Website dan toch volledig gebruiken, maar zult geen enkele e-mail of notificatie van Lockgenoten.nl ontvangen op het e-mailadres dat bij uw Profiel hoort. 

Middels een nieuwsbrief per e-mail kunnen wij u benaderen met nieuws en/of voor commerciële doeleinden. Bij iedere communicatie langs deze weg wordt een afmeldlink opgenomen. Door deze afmeldlink aan te klikken, meld u zich af voor de nieuwsbrief en zult u deze in de toekomst niet meer ontvangen. U kunt ook vooraf aangeven dat u geen nieuwsbrief van ons wilt ontvangen  door via uw Profiel (settings en vervolgens notifications) de setting van nieuwsbrief op nee te zetten. Als u via één van bovenstaande opties heeft aangegeven dat u geen nieuwsbrief wilt, dan zult u geen nieuwsbrief (meer) ontvangen van ons. 

Bewaartermijn profiel content.
De hiervoor beschreven persoonsgegevens worden bewaard zolang uw profiel op Lockgenoten.nl bestaat. Zie onze algemene voorwaarden voor hoe lang een profiel op Lockgenoten.nl bestaat. 

Contactformulier en Melding
Als u een contactformulier op de Website invult of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt, bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Advertenties
Onze dienst vertoont uitsluitend generieke advertenties, waarbij geen persoonsgegevens worden verzameld.

Verstrekking aan derden
Uw gegevens worden uitdrukkelijk NIET aan derden verstrekt, tenzij we daartoe verplicht zijn op grond van de wet of een gerechtelijke uitspraak. Ook hebben wij geen promotie-partners die toegang krijgen tot uw gegevens.

Beveiliging
Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Wij houden zeer beperkte statistieken bij op onze website en dit gebeurt te allen tijde geanonimiseerd. Denk hierbij aan totale bezoekersaantallen van Lockgenoten.nl.

Web3000 heeft onder andere (maar niet uitsluitend) de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:
- Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding (SSL). Dit kunt u zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.
-  Versleuteling (encryptie) van bepaalde velden in de database
-  Beveiliging van de algehele digitale infrastructuur
 
Websites van derden
Deze verklaring is niet van toepassing op andere websites die door middel van links op deze Website staan vermeld. Wij kunnen niet garanderen dat andere websites op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Logbestanden
Om privacy redenen logt Web3000 GEEN videobestanden, GEEN audiobestanden en GEEN tekstbestanden van uw chat of webcam chat. Let u er echter wel op dat bezoekers van de site dit mogelijk wel kunnen doen via externe hulpmiddelen. Om die reden raden wij u aan om niet volledig herkenbaar in beeld te gaan.

Uw IP-nummer wordt wel gelogd om te voorkomen dat Lockgenoten.nl voor illegale doeleinden wordt misbruikt. Dit IP-nummer en eventuele overige informatie (waaronder bijvoorbeeld e-mailadres) kan worden overhandigd aan politie/ justitie indien Lockgenoten.nl hier van rechtswege toe wordt gedwongen, er een politie-opvraging wordt gedaan, of indien wij gegronde redenen hebben om aan te nemen dat er handelingen hebben plaatsgevonden die in strijd zijn met de Nederlandse wet en/of onze Algemene Voorwaarden. Uw IP-nummer van uw inlog op de chat wordt maximaal 12 maanden bewaard.

Moderatie
Door gebruik te maken van Lockgenoten.nl stemt u in met de Algemene Voorwaarden, waarin onder andere staat vermeld dat u ermee akkoord gaat dat Web3000 het recht heeft om de Chat, Profielen en (privé) Berichten via de chat en het profielgedeelte te controleren op handelingen, teksten, foto’s, video’s, live streams, die in strijd zijn met de Nederlandse wet en/ of onze Algemene Voorwaarden en/ of onze gedragsregels. Deze controles kunnen steekproefsgewijs zowel automatisch als handmatig plaatsvinden, door Web3000 en/ of admins die zijn aangesteld door Web3000. Afhankelijk van de geconstateerde overtreding kan worden besloten tot moderatie, verwijdering, waarschuwing, kick, ban, permanente ban, of aangifte bij politie in geval van een misdrijf.

Ook in de zogenaamde private mode of private rooms kan het gebeuren dat admins modereren. Private room wil zeggen, dat deze room slechts toegankelijk is voor door u geselecteerde chatters. Andere chatters kunnen dan niet lezen, niet zien en niet horen wat in deze room gebeurt. Admins hebben wel het recht om een private room te betreden en kort te monitoren of er zich zaken voordoen in strijd met de geldende wetgeving en/of de algemene voorwaarden en/of de regels van Lockgenoten.nl. De admin zal doorgaans binnen 30 a 60 seconden de private room verlaten tenzij hij of zij een overtreding bespeurt of gegronde reden heeft om aan te nemen dat er een overtreding gaat plaatsvinden.  

Inzage en wijzigen van uw gegevens
Leden van Lockgenoten.nl kunnen te allen tijde inzicht krijgen in hun gegevens en deze desgewenst laten wijzigen of verwijderen. Ook heeft u het recht op overdraagbaarheid van gegevens. Daarnaast kunt u gemotiveerd aangeven dat u de verwerking van persoonsgegevens door ons wil laten beperken.
Een verzoek tot inzage, wijziging, verwijdering of overdraging van uw gegevens kunt u schriftelijk doen via het contactformulier. Een link naar het contactformulier vindt u onderaan elke pagina. Ook voor vragen over ons privacy beleid kunt u via dit formulier contact met ons opnemen.
Om misbruik te voorkomen, kunnen we om identificatie vragen alvorens uw verzoek in te willigen. In bepaalde gevallen kan of mag Web3000 géén wijziging of verwijdering doorvoeren, bijvoorbeeld als dat in strijd is met wet- en regelgeving.  We reageren zo snel mogelijk, doch binnen vier weken, op uw verzoek.

Klachten over privacy
Als u nog vragen hebt over uw privacy op Lockgenoten, zullen wij die graag voor u beantwoorden.  U kunt ons een e-mail sturen via de contactpagina welke u onderin vindt op elke pagina op de profielen en op de chat of via het contactformulier. Ook kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, indien u van mening bent dat uw privacy rechten geschonden worden.

Cooky statement

Cookies
Lockgenoten.nl maakt gebruikt van een zogenaamd cookie om uw inloggegevens op te slaan.
Dit functionele cookie dient om het inloggen de volgende keren gemakkelijker te maken en wordt door Web3000 op GEEN enkele wijze commercieel geëxploiteerd. Ook wordt dit cookie NIET gebruikt om activiteiten c.q. uw surfgedrag van op de Website te monitoren of om statistieken te meten.
Wilt u desondanks niet dat er een cookie wordt geplaatst, dan kunt u via uw browser dit cookie verwijderen en het zo instellen dat dit in de toekomst niet meer kan worden geplaatst. De website blijft ook zonder dit cookie, gewoon te bezoeken en volledig functioneel.

Google Analytics Cookies
Indien wij Google Analytics gaan gebruiken (wat op dit moment NIET het geval is), worden er Google Analytics cookies gebruikt en wel op een privacy vriendelijke manier. Google Analytics wordt gebruikt om te kijken waar de bezoekers vandaan komen en welke onderdelen van de site worden bezocht, maar kan niet worden gebruikt om uw identiteit te achterhalen en gebeurt anoniem. Conform de richtenlijnen van de autoriteit persoonsgegevens is er een bewerkersovereenkomst gesloten met Google. Tevens hebben wij ervoor gekozen voor het anonimiseren van het laatste octet van het IP-adres. Gegevens delen met Google is expliciet uitgezet bij producten en services van Google, benchmarking, technische ondersteuning en accountspecialisten.  Ook worden er GEEN gegevens gedeeld met Google voor remarketing of voor rapportagefuncties voor advertenties. Ook de tracking optie voor User ID’s staat niet aan. Tevens wordt geen gebruik gemaakt van andere Google-diensten in combinatie met Google Analytics. Mocht u google analytics willen blokkeren in uw browser dan is dat altijd mogelijk. Google analytics blokkeren kan met een speciale add-on van Google zie https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Lockgenoten is niet verantwoordelijk voor schade die ontstaat door derden die informatie verkrijgen via de website van Lockgenoten en de bijbehorende diensten. Lockgenoten is niet verantwoordelijk voor schade die ontstaat door afspraken die zijn ontstaan via Lockgenoten of voor schade die ontstaat door gebruik te maken van de verschillende onderdelen van Lockgenoten.

Zie ook onze Algemene Voorwaarden.